Khi đi sang nước Nga công dân của hầu hết các quốc gia cần phải xin visa trước.

Để bắt đầu quá trình này, trước hết bạn cần phải có đượcgiấy mời. 

Bạn có thể đặt nó trực tuyến trên trang web của chúng tôi.

Nếu mà bạn đã có mặt ở Nga và có kế hoạch ở lại đây lâu hơn 7 ngày, bạn cần phảiđăng ký. 

Xin Bin vui lòng hãy đăng ký và la chọn dịch vụ cần thiết: